Sveikatos mokymų periodiškumas

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS PRIVALOMASIS MOKYMAS, VEIKLOS SRIČIŲ, PROFESIJŲ SĄRAŠAS IR MOKYMŲ PERIODIŠKUMO APRAŠAS

 

Nr.

Veiklos srities, profesijos kodas

Veiklos srities, profesijos pavadinimas

Privalomojo mokymo programos, pagal kurią turi būti mokomi veiklos srities, profesijos darbuotojai, kodas

Privalomojo mokymo periodiškumas

1.

001

Kariai (išskyrus krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys ir sveikatos priežiūros specialistų – gydytojų, slaugytojų ir paramedikų – pareigas einantys kariai)

KP

Pradedant tarnybą

KT

Kas penkeri metai

2.

002

Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai; apsaugos darbuotojai

PP

Prieš pradedant dirbti

(išskyrus pareigūnus,

baigusius pirminio

profesinio mokymo

programos pirmosios

pagalbos mokymo kursus)

PT

Kas penkeri metai

3.

003

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus

PP

Prieš įsigyjant ginklą

PT

Kas penkeri metai

4.

004

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai

PG

Prieš pradedant dirbti

(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

PT

Kas treji metai

5.

005

Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai

PG

Prieš pradedant dirbti

PT

Kasmet

6.

006

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

7.

007

Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

 

PP, HB, H1

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

8.

008

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

PP, HB, H2

Prieš pradedant dirbti

 

PT

Kas penkeri metai

9.

009

Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H3

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

10.

010

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H4

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

11.

011

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H5

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

12.

012

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

 

 

 

13.

013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H6

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

14.

014

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Dirbant – kas penkeri metai

 

15.

015

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

PP

Prieš pradedant vairuoti

16.

016

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

PP, HB, H7

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

17.

017

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

18.

018

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

PP, HB, H8

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

19.

019

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei

HB, H9

Prieš pradedant dirbti

H9

Kas dveji metai

20.

020

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais)

pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys

HBB

Prieš pradedant dirbti  ir kas penkeri metai

netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HBB

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

H10

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

21.

021

Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra

HB, H11

Prieš pradedant dirbti

22.

022

Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

HB, H12

Prieš pradedant dirbti

23.

023

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

HB, H13

Prieš pradedant dirbti

24.

024

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai

HB, H14

Prieš pradedant dirbti