Gaukite pažymėjimą per vieną dieną

#1 Pirmas žingsnis

Išmokite teoriją ir išlaikykite testą

Pasirinkite mokymus iš žemiau pateiktųjų ir užsiregistruokite prisijunkite per nuorodą, kurią gausite į el.paštą; išmokite mokymosi medžiagą ir išspręskite testą.

#2 Antras žingsnis

Atlikite praktinius užsiėmimus biure Klaipėdoje.

Mokantis teikti pirmąją pagalbą ,praktinių įgūdžių mokymui, reiks atvykti į mūsų biurą Klaipėdoje, Dubysos g. 31-301, prieš tai užsiregistravus tel. +370 656 60560.

#3 Trečias žingsnis

Gaukite kurso baigimą patvirtinantį atestavimo pažymėjimą.

Sėmingai išsprendus higienos įgūdžių testą, pažymėjimas iškart jums bus atsiųstas į jūsų registracijoje nurodytą, el.paštą.

Pirmos pagalbos žinių atestavimo pažymėjimas bus išduotas, atlikus praktines užduotis, biure Klaipėdoje.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai vykdomas ir pažymėjinai išduodami tik biure Klaipėdoje.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie dokumentai reikalingi, atvykus išklausyti privalomojo sveikatos mokymo kursus?

Atvykus reikia pateikti asmens dokumentą.

Ar atlikus privalomuosius sveikatos mokymus išduodamas pažymėjimas?

Higienos žinių atestavimo pažymėjimas išduodamas nuotoliniu būdu išmokus medžiagą, ar atvykus į mūsų biurą savarankiškai pasiruošus, ar išklausius paskaitą, sėkmingai išlaikius žinių patikrinimo testą ir atlikus mokymų užduotis.

Pirmos pagalbos žinių atestavimo pažymėjimas išduodamas pasiruošus savarankiškai ar išklausius teorinę mokymų dalį , sėkmingai išlaikius žinių patikrinimo testą ir atvykus į mūsų biurą atlikti praktinę mokymų dalį.

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichptropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (A1) pažymėjimai išduodami atvykus į mūsų biurą, išklausius teorinę medžiagą, sėkmingai išlaikius žinių
patikrinimo testą ir atlikus mokymų užduotis.

Ar galima privalomuosius pirmos pagalbos mokymus atlikti nuotoliniu būdu?

Pirmos pagalbos mokymų teorinę medžiagą  atsisiųsti ir išmokit bei išlaikyti teorinių žinių testą galite nuotoliniu būdu. Praktiniams užsiėmimams reikės atvykti į mūsų biurą Dubysos 31-301, Klaipėda, prieš tai užsiregistravus telefonu +370 656 60560. Čia bus išduotas žinių atestavimo pažymėjimas.

Kas tai yra „žalia korta“?

Ankstesniais metais higienos įgūdžių pažymėjimai buvo spausdinani ant žalios spalvos popieriaus. Galiojanti teisės akto redakcija nebenumato pažymėjimo formos ir spalvos, todėl pažymėjimai gali būti bet kokios formos, bet juose turi būti pažymėta įstaiga, išdavusi pažymėjimą, atestuoto asmens vardas, pavardė, gimimo metai. Kursų trukmė, programa, profesijos kodas. Dažniausiai „žalia korta“ vadinami kursai darbui su maistu, programa H10.

Ar elektroniniu būdu gautą formą (pažymėjimą) galima pateikti darbdaviui?

Elektroniniu būdu gautą formą galite pateikti darbdaviui ją atspausdinę arba galite persiųsti elektroniniu paštu. Ši forma yra galiojanti.

Kiek galioja higienos įgūdžių pažymėjimas?

Higienos įgūdžių programos HB, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H11, H12, H13, H14  galioja neterminuotai. Higienos įgūdžių programos HBB, H10 galioja 5 metus. Higienos įgūdžių programa H9 galioja 2 metus.

Kam reikalingas privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichptropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (A1)?

Ši privalomojo higienos įgūdžių mokymo programa skirta  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) numatytiems asmenims (vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų laivybos, laivybos jūroje, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą), medžioklę, žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus pažeidę arba kiti asmenys), kuriems ANK nustatyta tvarka buvo atimta specialioji teisė už tai, kad asmenys administracinį nusižengimą padarė būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kurie, vadovaujantis ANK 686 straipsnio 5 dalimi, turi gauti medicininę ir švietėjišką atestaciją, privalo išklausyti privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą.

Ar galima privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotinių ir psichptropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (A1) atlikti nuotoliniu būdu?

Šie mokymai vykdomi tik atvykus į mūsų biurą Dubysos 31-301, Klaipėda, prieš tai užsiregistravus telefonu +370 656 60560.

Higienos įgūdžių kursai

Jei turite klausimų, susisiekite