Kolekcija: Mokymai apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) numatyti asmenys (vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų laivybos, laivybos jūroje, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą), medžioklę, žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus pažeidę arba kiti asmenys), kuriems ANK nustatyta tvarka buvo atimta specialioji teisė už tai, kad asmenys administracinį nusižengimą padarė būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kurie, vadovaujantis ANK 686 straipsnio 5 dalimi, turi gauti medicininę ir švietėjišką atestaciją, privalo išklausyti privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (kodas A1).

SVARBU: Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai vykdomas biure Klaipėdoje. Pažymėjimai išduodami irgi tik biure Klaipėdoje. Prašome susisiekti ir užsirašyti mokymams.
  • Tel. +37065660560
  • El.paštas: info@sveikatosmc.lt

Nerasta jokių gaminių
Naudoti mažiau filtrų arba pašalinti viską

Jeigu kyla klausimų kokią programą pasirinkti, susisiekite el.paštu info@sveikatosmc.lt arba telefonu +37065660560